Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2015

 
Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 26/10/2015
Sáng Trường chính trị Lê Duẩn Học quản lý NN Vân Anh
Thái Dũng
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính khảo sát mặt bằng xây dựng cầu Xà Ợt Mỹ Hạnh
Chiều      
Thứ 3, ngày 27/10/2015
Sáng HT UBND tỉnh Đưa tin: Khai mạc hội nghị hội nhập kinh tế quốc tế Hồng Hà
  Đưa tin: Khai trương phòng giao dịch CN Vietcombank Hồng Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo công tác biên giới huyện Đakrông Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: Hội nghị trực tuyến phòng chống vi phạm khai thác cát sỏi cửa sông , cửa bể Mỹ Hạnh
Thứ 4, ngày 28/10/2015
Sáng Hà Nội Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng gặp mặt các nhà đầu tư  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính họp tại HĐNT tỉnh Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực 2 Mỹ Hạnh
Thứ 5, ngày 29/10/2015
Sáng   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính xử lý những vấn đề vướng mắc của các DN trong khu kinh tế Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban QL Khu KT tỉnh Mỹ Hạnh
  P.307 Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Bộ KHĐT về dự án cầu xà ợt 2 Mỹ Hạnh
Thứ 6, ngày 30/10/2015
Sáng   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính dự bàn giao GĐ công ty Thủy điện Quảng Trị Mỹ Hạnh
 
Chiều
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo xử lý nhà nứt do thi công QL1 Mỹ Hạnh
Kế hoạch công tác tuần các Phòng
Phòng CNTT – TH
- Tìm hiểu máy chủ CAS (để tích hợp người dùng SSO)
- Tìm hiểu mail Zimbra
- Chị Vân lập hồ sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Cam Lộ ( Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Tổng hợp số lượng VB đi/đến qua mạng của các đơn vị
- Hướng dẫn a Hiếu cài đặt cấu hình cho các đơn vị xã, phòng ban cấp huyện
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
Phòng Quản lý Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Tiếp nhận VB biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
 - Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao:
- Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
- Xuất xml trên Trang công chức;
- Cập nhật Thủ tục HC.
Phòng Quản lý Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Tiếp tục tìm hiểu yêu cầu về xây dựng  ứng dụng xem QTV online trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với anh Chính về các giải pháp xây dựng các app cho các HĐH mobile khác nhau (Android, Ios, Winphone, Blackberry,…)
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
- Tìm hiểu về hệ thống quản lý CSDL theo kết quả giao việc
- Hỗ trợ và phối hợp với Nam và Triển để tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Hội CCB về: Bản tin điện tử, website, dịch vụ
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Trường CT Lê Duẩn: website
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Thư viện tỉnh: website
- Cập nhật một số thông tin dữ liệu vào Chuyên mục Đường dây nóng – Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online