Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung LĐ và CV
Thứ 2
25/6
Sáng   Họp TT LĐTT, TP, PP, KT, VP
  Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Nhất
Chiều P 305 Đưa tin: CT làm việc với Cục Thuế về tình hình thu NS 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c Hạnh
  Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Hà
P 307 Đưa tin: Họp BCĐ tiếp nhận người qua biên giới Đ/c Nhất
Thứ 3
26/6
Sáng P 308 Đưa tin: Họp phiên toàn thể Đ/c Hạnh
TTHN Đưa tin: HN công bố quyết định kiểm toán NS 2017 Đ/c Vân Anh
HĐND tỉnh Đưa tin: Đối thoại TN&MT Đ/c Nhất
  Đưa tin: Họp đưa Trung tâm BTXH vào hoạt động Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với tổ đà mphán đất NM nhiệt điện 1 Đ/c Vân Anh
Thứ 4
27/6
Sáng   Đưa tin: Tổng kết đánh giá giữa kỳ của ADB Đ/c Hạnh (liên hệ)
  Đưa tin: TXCT tại phường 5 và phường Đông Lễ Đ/c Hạnh
  Đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng tại Đà Nẵng Đ/c Nhất (liên hệ)
Chiều      
Thứ 5
28/6
Sáng HT Sư đoàn Đưa tin: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Sư đoàn 968 Đ/c Hà
Ks MêKông Đưa tin: Sở KHCN ập huấn về mã vạch Đ/c Hạnh
KKT Đông Nam Đưa tin: Khai mạc HN đàm phán thuê đất dự án BOT Nhiệt điện Quảng Trị 1 Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Đại hội cổ đông tại Công ty CP nước sạch QT Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: PCT TT Mai Thức tiếp Lãnh đạo tập đoàn Dầu khí tại BV tỉnh Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: CT tiếp xúc cử trị tại Hải Quy Đ/c Hạnh
P 308 Đưa tin: Họp giải quyết địa giới hành chính Đ/c Nhất
P 308 16h đưa tin: Họp HĐ xét xã đạt chuẩn NTM Đ/c Nhất
P 307 Đưa tin: Họp BCĐ phòng không nhân dân Đ/c Vân Anh
Thứ 6
29/6
Sáng   Đưa tin: HNTT toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII Đ/c Hà
PKQT 10h đưa tin: PCT TT Mai Thức tiếp Giám đốc điều hành Tổ chức cây Hòa Bình Đ/c Hà
UBMT tỉnh Đưa tin: Sơ kết công tác giám sát đầu tư Đ/c Hạnh
  Đưa tin: Họp dự án đầu tư nuôi tôm tại Vĩnh Linh Đ/c Nhất
P 307 Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ngân hàng Công Thương Việt Nam Đ/c Vân Anh
Chiều P 307 Đưa tin: Họp nghe báo cáo việc phương án xử lý nhà đất cho 19 hộ gia đình đường sắt Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Lễ đón nhận NTM xã Tân Lập (Hướng Hóa) Đ/c Nhất
Nhà VHTT tỉnh Đưa tin: Lễ tôn vinh Bài chòi Trung bộ VN được UNESCO công nhận là di sản văn hóa PVT của nhân loại Đ/c Hạnh
Thứ 7     Đưa tin: Lễ đón nhận NTM xã Hải Quế Đ/c Nhất
Dự kiến 02/7   P 307 Đưa tin: HNTT CP với các địa phương Đ/c Hạnh
KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG
Phòng CNTT – TH - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tiếp tục làm công tác dịch vụ
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng QL Trang TTĐT - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT