Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 20/1 đến ngày 25/1/2014

 
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 20  tháng 1  năm 2014
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 20/1 đến ngày 25/01/2014)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 20/01
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “Tiếp Tòa Tổng giám mục Huế thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh tại PKQT”  BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính thăm Tết các Đồn Biên phòng và xã biên giới” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 21/01
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT dự Hội nghị quán triệt NQTW 8- khóa XI” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức chủ trì Hội thảo về GPMB dự án phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông MêKong” BTV Mỹ Hành
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp Ban đại diện NHCSXH” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ Đổi mới và PTDN triển khai nhiệm vụ 2014” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “Các PCT tiếp các chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài đang công tác tại Quảng Trị nhân Tết cổ truyền” BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 22/01
Sáng Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị giao ban công tác Hội quần chúng cấp tỉnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ 127/ĐP” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin “PCT Nguyễn Quân Chính dự tổng kết công tác Liên hiệp Hội KHKT tỉnh” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp đoàn Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đức về DA hợp tác rà phá bom mình nhân đạo” BTV BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ Biên giới - Cắm mốc” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 23/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Các PCT kiểm tra, chỉ đạo tình hình sản xuất, đời sống và công tác chuẩn bị Tết tại các địa phương” Các BTV
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra sản xuất và đời sống tại Hải Lăng” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 24/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Các PCT kiểm tra, chỉ đạo tình hình sản xuất, đời sống và công tác chuẩn bị Tết tại các địa phương” Các BTV
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức làm việc với Tập đoàn Điện lực Thái Lan” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Bảy, ngày 25/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm  
Chiều Làm việc tại Trung tâm  
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH