Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
20/7
S Đi học Dương
C Đưa tin: Họp các ngành liên quan bàn giải pháp thu ngân sách; Trao QĐ bổ nhiệm PGĐ Sở Giáo dục Hạnh
Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở Nông nghiệp Nhất
Thứ 3
21/7
S Đưa tin: - Tọa đàm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân;
              - Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU (9h30)
Nhất
C Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng thăm gia đình chính sách tại Cam Lộ Nhất
Thứ 4
22/7
S
 
Đưa tin: Họp HĐND tỉnh (đến sáng thứ Sáu)
C    
Thứ 5
23/7
S    
C    
Thứ 6
24/7
S Đưa tin hoạt động đoàn Bộ GTVT Hạnh
C Đưa tin: Lễ trao danh hiệu Bà mẹ VNAH (HT UB); Viếng NTLS (15h) Hạnh
Đưa tin: Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của BHXH tỉnh Nhất
Thứ 7   Đưa tin: Lễ công bố và đón nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM tại UB huyện Cam Lộ Nhất
Chủ nhật   Đưa tin: Lễ thắp nến hoa đăng tri ân các AHLS tại TX Quảng Trị (18h45); Đưa tin hoạt động đoàn cán bộ Văn phòng CP Hạnh
  Đưa tin hoạt động đoàn A Nhất
  Đưa tin hoạt động đoàn A
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tìm hiểu HSCV mới
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo tỉnh
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT