Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2014

Thời gian Nội dung Thực hiện
Thứ 2, ngày 03/11
Sáng Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo VP và Chuyên viên họp triển khai nhiệm vụ tháng 11 – tại P 307 GĐ, các PGĐ
Học Quản lý Nhà nước PP Thùy Dương
Chiều 15h họp Trung tâm GĐ, các PGĐ, TP, các PP, KT, VP
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với công ty Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị  BTV Vân Anh
Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với công ty Điện lực Quảng Trị PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với TT Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh BTV Tiến Nhất
Thứ 3, ngày 04/11
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị về tiến độ CPH
 
BTV Vân Anh
Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với công ty nước về dự án nước Bến Hải PP Mỹ Hạnh
Chiều 15h đưa tin: Lễ ký biên bản ghi nhớ với công ty OMC (Thái Lan) – tại PKQT PP Mỹ Hạnh
Thứ 4, ngày  05/11
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Cảnh sát biển vùng 3 về đấu tranh chống buôn lậu BTV Vân Anh
Làm việc với Công ty Toàn Cầu GĐ, PGĐ Lâm Công Tuấn, TP Thanh Bình, PP Tuyết Hạnh
Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với các cụm CN, Trung tâm khuyến công – tại các huyện PP Mỹ Hạnh
Chiều Đưa tin:  Họp HĐTĐ giá đất BTV Vân Anh
Thứ 5, ngày 06/11
Sáng Nghỉ phép theo chế độ PGĐ Lâm Công Tuấn
Tập huấn hướng dẫn chữ ký số chuyên dùng – tại HT Bưu điện tỉnh (02 ngày) PP Tuyết Hạnh
Đưa tin: Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp – tại HTTU BTV Hồng Hà
Chiều Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với UBND thị xã Quảng Trị về kinh tế xã hội 10 tháng  PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với lãnh đạo Văn phòng BTV Hồng Hà
Đưa tin: Họp BCĐ 167 - tại P307 BTV Tiến Nhất
Thứ 6, ngày 07/11
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với xã Vĩnh Thành về Chương trình Hạnh phúc do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Viên chức