Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 14  tháng 10  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 14/10
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP, T.Hạnh
Chiều
 
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 11 ở Vĩnh Linh” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 11 tại Đông Hà và Triệu Phong” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 11 tại Hải Lăng và thị xã Quảng Trị” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 15/10
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Đức Chính tiếp xã giao KOICA (HQ)” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với các ngành về điều chỉnh cụm công nghiệp Ái Tử” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo công tác phòng chống bão số 11” BTV Tiến Nhất
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 16/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với BQL điện miền Trung” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ 09” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tại MTTQVN tỉnh” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 17/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức khảo sát thực địa cùng đoàn liên bộ V/v nâng cấp Cửa khẩu quốc gia La Lay” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại Ban Tôn giáo tỉnh” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp BCĐ bàn kế hoạch chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT toàn quốc” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp và đưa tin: “CT dự Hội nghị CLB các Ban quản lý KCN, KKT các tỉnh phía Bắc tại KS ĐTS” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 18/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính và PCT Mai Thwucs làm việc với đoàn liên bộ v/v nâng cấp Cửa khẩu quốc gia La Lay” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty cấp nước về dự án do Italia tài trợ” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH