Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì
Thứ 2, ngày 02/5
 
Nghỉ bù
Thứ 3, ngày 03/5
 
Nghỉ bù
Thứ 4, ngày 04/5
 
Sáng
 
     
Chiều P 307 Đưa tin: Họp bàn công tác hỗ trợ ngư dân Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình môi trường biển Mỹ Hạnh
Thứ 5, ngày 05/4
Sáng
 
TP Đông Hà 8h đưa tin: Họp BCĐ xây dựng Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 và cho ý kiến kiến trúc dự án kè sông Hiếu Mỹ Hạnh
  8h đưa tin: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Hòa Vân Anh
  8h đưa tin: Phó Chủ tịch Mai Thức làm việc với Trường Chính trị Lê Duẩn Hồng Hà
  Đưa tin: Phó Chủ tịch Hà Sỹ Đồng kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân tại các địa phương Tiến Nhất
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Cục tác chiến (BQP) về sân bay Quảng Trị Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Thuận Vân Anh
Thứ 6, ngày 06/5
 
 
Sáng
 
 
  8h đưa tin: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Phước Vân Anh
P 307 8h đưa tin: Họp thẩm định Quy hoạch bưu chính, viễn thông Hồng Hà
P 305 Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở NN và PTNT về các dự án đầu tư lâm nghiệp Tiến Nhất
Chiều   8h đưa tin: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu An Vân Anh
P 307 Đưa tin: Họp báo về cuộct hi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với BQL dự án BCC Mỹ Hạnh
Thứ 7 (7/5) 8h đưa tin: Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Lăng Vân Anh
Chủ nhật (8/5) Đưa tin: CT họp UB bầu cử tỉnh tại TT HĐND tỉnh Mỹ Hạnh
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
-  Hỗ trợ và phối hợp tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
-  Tìm hiểu sử dụng phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính về các nâng cấp trên qtchat và website QT
-  Trao đổi với anh Tân về Dự toán Cổng TT XT đầu tư
 
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Tiếp nhận vb biên tập Công báo
- Theo dõi thông tin cập nhật lên 09 Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh; TTHC
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Đăng ký ID các cơ quan TW vào hệ thống Liên thông
- Cài đặt, cấu hình phần mềm liên thông
- Tập huấn PM QLVB và HSCV cho VP UBND thị xã Quảng Trị
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao