Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung CCVC
Thứ 2
(24/12)
Sáng Đưa tin: Kiểm tra thực địa xây dựng nhà máy giấy và sợi tại KCN Đông Nam QT Đ/c Vân Anh
Chiều Đưa tin: Kiểm tra Khu tái định cư xã Hải Khê Đ/c Vân Anh
Đưa tin: CT kiểm tra việc thực hiện cam kết trách nhiệm năm 2018 Đ/c Hạnh
Đưa tin: Họp giải quyết đất đai (P307) Đ/c Nhất
Thứ 3
(25/12)
Sáng Đưa tin: Lễ bàn giao hồ sơ mốc biên giới với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (tại Lao Bảo) Đ/c Nhất  
Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Hạnh
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm rà phá bom mìn (TT) Đ/c Vân Anh
Thứ 4
(26/12)
Sáng Đưa tin: Kiểm tra thực địa dự án Đ/c Nhất
Đưa tin: Họp HĐ thẩm định quy hoạch phân khu giai đoạn 2 KKT Đông Nam QT (P308) Đ/c Vân Anh
Đưa tin: Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (Ks Mê Kông) Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: Họp HĐ thẩm định quy hoạch cơ sở giết mỗ gia súc gia cầm tập trung (P307) Đ/c Nhất
Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với BQL KKT tỉnh (tại Ban) Đ/c Hạnh
Thứ 5
(27/12)
Sáng Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với BCĐ dự án BCC (P 307) Đ/c Nhất
Đưa tin: HN phổ biến pháp luật (sở TP) Đ/c Hà
Đưa tin: Họp báo tại TT DVHN tỉnh Đ/c Vân Anh
Chiều Đưa tin: Họp giao ban tại phòng 307 Đ/c Hạnh
Thứ 6
(28/12)
Sáng Đưa tin: HNTT Chính phủ về kế hoạch phát triển KTXH (HT Tỉnh ủy) - Đ/c Vân Anh (đưa tin)
- Phòng CNTT: chuẩn bị kỹ thuật + theo dõi nhận tài liệu chuyển qua email
Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Đại diện Báo Ngày mới online Đ/c Nhất
Chiều Đưa tin Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị khóa sổ cuối năm (VB số 5896)
- Đ/c Hạnh đưa tin hoạt động của Chủ tịch
- Đ/c Vân Anh đưa tin hoạt động của PCT Nguyễn Quân Chính
- Đ/c Nhất đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng
BTV
Đưa tin: HN thi đua KHối Ban, Chi cục thuộc Sở (TT DVHN tỉnh) Đ/c Nhất
20h, đưa tin: Chương trình “Đi lên cùng Việt Nam” tại Đài PTTH tỉnh Đ/c Hạnh
  KẾ HOẠCH TUẦN  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tìm hiểu phần mềm KTXH
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT