Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 2/9 đến ngày 06/9/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 3 tháng 9  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 2/9 đến ngày 06/9/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 02/9
Cả ngày
 
Nghỉ Quốc khánh  
Nghỉ Quốc khánh  
Thứ Ba, ngày 03/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều
Làm việc tại Trung tâm
Họp Trung tâm
Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 04/9
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT đi kiểm tra cơ sở”                                     BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai giảng và trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Trường THCS Trần Hưng Đạo” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh và thị trấn Hồ Xá để xem xét giải quyết khiếu nại về đất đai của bà Hà” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng khảo sát các chợ ở huyện Triệu Phong” BTV Vân Anh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức khảo sát thực địa đường Hùng Vương nối dài” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT ký kết Qui chế phối hợp với Tỉnh Đoàn” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 05/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Làm việc với Ban Thi đua khen thưởng GĐ Lê Châu Long
TP Nguyễn Thanh Bình
HS Lê Hữu Nam
KS Nguyễn Thị Vân
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức, PCT Nguyễn Đức Chính nghe báo cáo qui hoạch chi tiết Khu Cửa khẩu Quốc tế La Lay” BTV Hồng Hà
Thứ Sáu, ngày 06/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ban KTTW v/v tổng kết 15 năm thành lập KKT TMĐB Lao Bảo ” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp GPMB QL1A đoạn TPCP và BOT” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khánh thành công trình “Đài Chiến thắng Sư đoàn 325”” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH