Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
1/6
S Học lớp chuyên viên chính (cả tuần) Hạnh
C Họp Chi bộ ĐV
Thứ 3
2/6
S Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Trường CĐSP
Đưa tin: Kiểm tra sx Công ty Hùng Dung Nhất
C Đưa tin: Họp HĐ TĐKT (p Hòa Bình) Nhất
Thứ 4
3/6
S Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với huyện đảo Cồn Cỏ
Đưa tin: Họp giải quyết phương án sắp xếp cảng cá Cửa Việt Nhất
  Học TCCT (đến hết tuần) Nhàn
C Đưa tin: Họp giải quyết kiến nghị của DN – p Thạch Hãn Nhất
Thứ 5
4/6
S Đưa tin: Họp bàn về thực hiện kế hoạch đầu tư công – p Hòa Bình Nhất
C    
Thứ 6
5/6
S HNTT hỗ trợ DN SMEs tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả EVFTA – p Hiền Lương Nhất (đt)
Hiếu (kt)
C    
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tìm hiểu HSCV mới
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo tỉnh
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT