Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung CCVC thực hiện
Thứ 2
01/4
S
 
TX Quảng Trị 7h, đưa tin: Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Vân Anh
P. Thống Nhất 8h15,  đưa tin: CT tiếp Công ty  Ai20X Đ/c Hạnh
TX Quảng Trị 9h, đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra các dự án Giao thông Đ/c Vân Anh
  Nghỉ phép Đ/c Hiền
C P. Hòa Bình 14h, đưa tin: Họp nghe báo cáo về tình hình triển khai chương trình nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Đ/c Hạnh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban quan lý khu kinh tế tỉnh Đ/c Vân Anh
Thứ 3
02/4
S   8h, đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Hội truyền thống Sư đoàn 304 Đ/c Hà
  8h, đưa tin: Khảo sát thực địa tuyến ĐGHC Hải Ba – Triệu Sơn Đ/c Nhất
C P. 305 Đưa tin: Họp các ngành về vốn xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đ/c Hà
Ks Đông Trường Sơn Tập huấn cho đối tượng thuộc hệ mầm non (GM) Đ/c Vân Anh
BCH Biên Phòng Đưa tin: Hội nghị trực tuyến Đ/c Nhất
 
Thứ 4 03/4
S Hội Trường UBND tỉnh 8h, đưa tin: Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” năm 2019 Đ/c Hà
C P. Hòa Bình 14h, đưa tin: Họp triển khai chương trình OCOP Đ/c Nhất
Thứ 5
04/4
S P. Hòa Bình 8h, đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đ/c Nhất
TTVHĐH tỉnh 7h30, đưa tin: Meeting hưởng ứng ngày Phòng chống bom mìn Quốc tế Đ/c Hà
P. Thạch Hãn 10h, đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với đoàn công tác của Cục phát triển đô thị và cơ quan phát triển Pháp (ADF) Đ/c Hạnh
    Nghỉ phép (2 ngày) Đ/c Vân Anh
C   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở Khoa học và công nghệ về các đề tài khoa học Đ/c Hạnh
Thứ 6
05/4
S TT DVHN Đưa tin: Hội nghị tập huấn chuyên đề quản lý đất đai Đ/c Nhất
  Đưa tin: Họp BCĐ An toàn vệ sinh thực phẩm (P. Hiền Lương); 10h30 UBND tỉnh họp với Truyền hình nhân dân (P Thạch Hãn) Đ/c Hà
HTTU Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính thông tin tình hình KT-XH với cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu Đ/c Hạnh
C Phòng Thạch Hãn 14h,đưa tin: Họp hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh Đ/c Hạnh
Phòng Thạch Hãn 15h30, đưa tin: Họp Hội đồng thi đua xét khen cao Đ/c Hạnh
Thứ 7     Đưa tin: Lễ khánh thành trường Ischool Quảng Trị Đ/c Hà