Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 4  tháng 11  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 04/11
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “CT chủ trì hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tham dự diễn đàn kinh tế với các đối tác Trung Đông - Bắc phi ” BTV Vân Anh
Chiều
 
- Dự họp đưa tin: “CT đi kiểm tra tiến độ các dự án trụ sở” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với huyện Gio Linh về GPMB QL 1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra, chỉ đạo chống dịch LMLM gia súc” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 05/11
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT làm việc với Đảng ủy xã Hải An, Hải Lăng” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Hướng Hóa để giải quyết một số vướng mắc trong việc GPMB xây dựng khu tái định cư cho công trình cụm cửa khẩu mở rộng tại huyện” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác xử lý môi trường các cơ sở chế biến” BTV Tiến Nhất
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với các ngành, địa phương để giải quyết việc điều chuyển đất cảu Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp cho địa phương quản lý” BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 06/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra tiến độ thi công đường Thạch Kim - Hiền Hòa” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSD đất, QSD nhà ở và tài sản gắn tiền với đất tại huyện Gio Linh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế về dự toán ngân sách 2014” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với huyện Cam Lộ về GPMB QL1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Công ty CP nông sản Tân Lâm” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 07/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức họp BCĐ dự án RETA” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự hội thảo về kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ CPH Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp và đưa tin: “CT và các PCT làm việc với Thường vụ Hội CCB về đánh giá qui chế phối hợp” BTV Hồng Hà
Thứ Sáu, ngày 08/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự hội nghi sơ kết 8 năm Nghị quyết số 51-NQ/TW ” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Cam Thủy - Cam Lộ” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực HĐND tỉnh về qui hoạch KKT Đông Nam tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH