Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Viên chức thực hiện
Thứ 2
02/01
Sáng
 
  Nghỉ bù Tết Dương lịch  
     
Chiều      
Thứ 3
03/01
Sáng   Làm việc tại TT Viên chức
Chiều   Làm việc tại TT  
Thứ 4
04/01
Sáng   Đưa tin: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh BẮc Trung bộ Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Kiểm tra rừng trồng dự án 661 của Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải Đ/c Nhất
  Đưa tin: HNTT về ATGT Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: HNTT tổng kết ngành KHCN Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: Hội nghị biểu dương khen thưởng nộp thuế 2016 Đ/c Vân Anh
Thứ 5
05/01
Sáng   Đưa tin: PCT Mai Thức trao học bổng tại Cam Lộ Đ/c Hà
Chiều      
Thứ 6
06/01
Sáng   Đưa tin: Hội nghị triển khai kế hoạch KTXH năm 2017 Đ/c Vân Anh
Chiều   Đưa tin: HNTT ngành Tài chính Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: HN tổng kết ngành TTTT Đ/c Hà
  Đưa tin: Chương trình THTT Nối vòng tay nhân ái Đ/c Nhất
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web thử nghiệm
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;
- Tham gia góp ý  dự thảo VB QPPL của các Sở, ngành;
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao