Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 10/2 đến ngày 14/2/2014

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 10  tháng 2  năm 2014
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 10/2 đến ngày 14/02/2014)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 10/02
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT nói chuyện với CLB Đường 9” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
 Họp trung tâm GĐ,PGĐ,TP,PP,KT
Thứ Ba, ngày 11/02
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi thăm và kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất đầu năm tại Đông Hà và vùng phụ cận” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Ban GPMB QL1” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với VP điều phối XD NTM” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi thăm và kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất đầu năm tại Đông Hà và vùng phụ cận” BTV Vân Anh
Thứ Tư, ngày 12/02
Sáng Dự họp đưa tin: “CT đi thăm và kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất đầu năm” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra khai thác vàng tại A Bung” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Phong” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm PTQĐ-Sở TNMT” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 13/02
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 14/02
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức kiểm tra tình hình GPMB QL1” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: ”PCT Nguyễn Hữu Dũng khảo sát Cửa khẩu Lao Bảo cùng Đoàn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lào ” BTV Vân Anh
   
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở TNMT về đất đai Trung tâm Khoa học Bắc Trung bộ và Trại giam Nghĩa An” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH