Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013

 
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
 
     Quảng Trị, ngày 16  tháng 12  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 16/12
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội thảo sáng tạo kỹ thuật phục vụ xây dựng NTM” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị đấu tranh bảo vệ nhân quyền, chống khủng bố ” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Sở Công Thương về tiến độ các qui hoạch” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 17/12
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp xã giao đoàn Ủy ban Thượng viện QH Thái Lan” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty Tiến Phong” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự gặp mặt truyền thống 69 năm ngày thành lập QĐNDVN” BTV Vân Anh
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng và PCT Mai Thức đón khách về dự tổng kết 15 năm Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự làm việc với UBTW MTTQVN” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 18/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Tổng kết 15 năm Khu KT TMĐB Lao Bảo” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự lễ đón nhận AHLLVT đại đội 22 đặc khu Vĩnh Linh” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 19/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tổng kết Pháp lệnh dân số” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự Hội nghị KHCN” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp với các đơn vị chuẩn bị tổng kết thi đua năm 2013” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 20/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT, các PCT UVTV dự hội nghị phối hợp giữa Tỉnh ủy và Đảng ủy Biên phòng” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai công tác qui tập hài cốt Liệt sĩ đến năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT thăm các đơn vị quân đội nhân ngày 22/12” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ngân hàng phát triển”  
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH