Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

 
Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
13/4
S    
C Đưa tin: Họp TT BCĐ Covid 19
Thứ 3
14/4
S Đưa tin: Họp TT Bộ Giao thông vận tải Hạnh
C    
Thứ 4
15/4
S Đưa tin: Kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân Nhất
C Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với BQL dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp Nhất
Thứ 5
16/4
S Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc về các dự án ODA do Sở KHĐT làm chủ đầu tư (p Hòa Bình) Nhất
Đưa tin: PCT Hoàng Nam kiểm tra tình hình chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, đơn vị
C Đưa tin: Họp giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai;
Họp nghe báo cáo tình hình dịch Covid-19 và một số giải pháp về hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
Nhất
Thứ 6
17/4
S Đưa tin: Kiểm tra các chốt kiểm dịch y tế tại QL1 và đường Hồ Chí Minh Nhất
Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Sở VHTTDL Hạnh
C    
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2020
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo        
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT