Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2015

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 07/12/2015
Sáng
 
  Họp TT LĐTT, TPP, KT, VP
Tuyết Hạnh xin nghỉ sinh theo chế độ (bắt đầu từ 07/12/2015)
 Chiều PKQT Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với công ty tài chính lâm nghiệp CHLB Đức Tiến Nhất
  14 – 15h đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng trả lời phỏng vấn Tạp chí Hữu nghị; làm việc với công ty Bia Hà Nội  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với công ty Năng Lượng Xanh về giải pháp tiết kiệm năng lượng Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Họp trực tuyến sơ kết Đề án quy tập, tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ Hồng Hà
Thứ 3, ngày 08/12/2015
Sáng   Đưa tin: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của BCT Tiến Nhất
  Đưa tin: Khai mạc Tổng điều tra hộ nghèo Hồng Hà
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Cục Hải quan  Vân Anh
Nhà thiếu nhi 19h45 đưa tin: Chương trình THTT “Thắp sang ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị” Tiến Nhất
Thứ 4, ngày 09/12/2015
Sáng
 
Sở Ngoại vụ Tập huấn ứng dụng CNTT tại Sở GĐ; Nguyễn Thị Vân; Xuân Hiếu
  Đưa tin: Đại hội Hội Thanh niên xung phong Hồng Hà
  Đưa tin: Đại hội Câu lạc bộ Đường 9 Tiến Nhất
  Đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Bộ Nội vụ   Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở KHĐT về dự án cấp nước sông Nhùng Mỹ Hạnh
Thứ 5, ngày 10/12/2015
Sáng   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 18) Hồng Hà
Chiều      
Thứ 6, ngày 11/12/2015
Sáng   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 18) Hồng Hà
    Đi công tác Đà Nẵng GĐ, PGĐ Lâm Công Tuấn; Thái Dũng; Công Minh (LX)
Chiều KS Sài Gòn 14h đưa tin: Hội nghị khách hàng năm 2015 của Công ty Xăng dầu Tiến Nhất
    Đưa tin: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 của BCĐ 389 quốc gia Vân Anh
Thứ 7, ngày 12/12/2015
    Đưa tin: Họp HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 18) Hồng Hà
    Đưa tin: Họp trực tuyến ngành Nội vụ Mỹ Hạnh
Chủ nhật, ngày 13/12/2015
  Khe Sanh Đưa tin: Hội nghị tập huấn của Viện Mê Kông (MI) Mỹ Hạnh
Kế hoạch công tác tuần của các Phòng
Phòng CNTT – TH  Tìm hiểu máy chủ CAS (để tích hợp người dùng SSO);
- Cài đặt chỉnh sửa giao diện mail Zimbra
- Chị Vân lập hồ sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Cam Lộ ( Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Tổng hợp số lượng VB đi/đến qua mạng của các đơn vị
- Hướng dẫn a Hiếu cài đặt cấu hình cho các đơn vị xã, phòng ban cấp huyện
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
 
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập, phát hành Công báo 22
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
 - Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao:
+ Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
+ Làm việc với Ban Tiếp Công dân;
+ Cập nhật Thủ tục HC;
 
Phòng QL Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
- Hỗ trợ và phối hợp tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Xây dựng website Trường CT Lê Duẩn
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Thư viện tỉnh: website
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online, nâng cấp website; thuê server
- Xây dựng đề cương nội dung Cổng thông tin xúc tiến đầu tư theo yêu cầu
- Tìm hiểu sử dụng phần mềm KTXH