Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     
     Quảng Trị, ngày 12 tháng 8  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 26/8
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Trung tâm PTQĐ tỉnh” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất ở Triệu Phong và Hải Lăng” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 27/8
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính kiểm tra Bản văn hóa truyền thống Ka Lu” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp GPMB QL1A tại Triệu Phong” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác quản lý tàu thuyền” BTV Tiến Nhất
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 28/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp bàn xử lý việc cấp trùng thẻ BHYT” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “Hội nghị trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì”  
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp Ban đại diện NHCSXH” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với ban quản lý KKT tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính hội đàm với đoàn BCĐ Biên giới cắm mốc tỉnh SaLaVan” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 29/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra việc cấp đất tại Khu TM Lao Bảo” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính hội đàm với đoàn BCĐ Biên giới cắm mốc tỉnh SaLavan” BTV Tiến Nhất
  - Dự họp đưa tin: "PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với các doanh nghiệp tại KCN Quán Ngang về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch những tháng cuối năm 2013" BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ ký kết qui chế phối hợp giữa Sở KHĐT và Cục Thuế” BTV Vân Anh
Chuyển giao trang web cho Chi cục Văn thư - lưu trữ  
Thứ Sáu, ngày 23/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Sở XD về tiến độ triển khai các dự án qui hoạch ” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự gặp mặt 30 năm Đoàn công tác tăng cường huyện Hướng Hóa” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Bảy, ngày 25/8
Sáng Trực trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Trực Trung tâm KS Nguyễn Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 26/8
Sáng Trực Trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm NV Trịnh Minh Quyết
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH