Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 10/11 đến ngày 14/11/2014

Thời gian Nội dung Thực hiện
Thứ 2, ngày 10/11
Sáng Học QL Nhà nước PP Thùy Dương
Học Trung cấp chính trị PP Mỹ Hạnh
KT Thái Dũng
BTV Vân Anh
Chiều 14h họp Trung tâm GĐ, các PGĐ, TP, các PP, KT, VP
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với xã Gio Phong về Chương trình Hạnh phúc do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ BTV Tiến Nhất
16h đưa tin: PCT phụ trách chung UBND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT về kế hoạch vốn XDCB năm 2015 BTV Hồng Hà
Thứ 3, ngày 11/11
Sáng 8h đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi BTV Tiến Nhất
Chiều 13h30 đưa tin: Họp phiên toàn thể cho ý kiến hoàn chỉnh các Đề án trình kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa VI – tại HT UBND tỉnh BTV Hồng Hà
Thứ 4, ngày  12/11
Sáng 8h đưa tin: PCT Nguyễn Đức Chính làm việc với đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các dự án rà phá bom mìn nhân đạo – tại PKQT BTV Hồng Hà
Đưa tin: Đại hội thi đua yêu nước CCB gương mẫu làn thứ 5 và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội CCB VN PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân – tại xã A Bung BTV Vân Anh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra thực địa việc thuê đất thực hiện dự án nhà hàng vườn bia Hà Nội và đất của công ty CP gạch ngói QT BTV Tiến Nhất
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trưởng ban Dân tộc BTV Tiến Nhất
  14h đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường làm chủ đầu tư ...
Thứ 5, ngày 13/11
Sáng Đưa tin: hội nghị cán bộ chủ chốt BTV Hồng Hà
  Đưa tin: Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến BTV Tiến Nhất  
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra chương trình 135 và xây dựng NTM BTV Tiến Nhất  
Thứ 6, ngày 14/11
Sáng 8h đưa tin: PCT Nguyễn Đức Chính kiểm tra công trình CH5 BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra khu TĐC xã Pa Tầng BTV Tiến Nhất
Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Sở Xây dựng về kế hoạch 2015 PP Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Viên chức