Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Thực hiện
Thứ 2, ngày 28/12/2015
Sáng
 
Hội trường UBND tỉnh 8h00 đưa tin: Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Họp HĐND thành phố Đông Hà Hồng Hà
Chiều Trụ sở Tỉnh ủy 14h00 đưa tin: Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể Hồng Hà
Thứ 3, ngày 29/12/2015
Sáng Hội trường UBND tỉnh Đưa tin: Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Kiểm tra trồng thí điểm cây Mắc ca của Công ty My Anh và kiểm tra phân bón tại Hướng Hóa Tiến Nhất
Chiều Phòng họp 305
 
14h00 đưa tin: Họp thẩm định xã đạt chuẩn NTM Tiến Nhất
Phòng họp 307
 
14h00 đưa tin: Họp nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột giấy tại KCN Quán Ngang Mỹ Hạnh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng dự viếng Thành Cổ và 2 Nghĩa trang Liệt siwx quốc gia cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettinbank  Vân Anh
 HT Sở Nội vụ 14h đưa tin: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lưu trữ Tiến Nhất
Thứ 4, ngày 30/12/2015
Sáng Hội trường UBND tỉnh Đưa tin: Họp nghe báo cáo mở rộng quy hoạch KCN Quán Ngang và hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá Mỹ Hạnh
Phòng họp 307
 
8h00 đưa tin: Họp BCĐ lập danh sách hộ tham gia BHYT  Vân Anh
Tại BCH
Quân sự tỉnh
Đưa tin: Họp trực tuyến tổng kết Quyết định 62 của TTCP Hồng Hà
Chiều Tại KS Sài Gòn – Đông Hà 14h30 đưa tin: Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành KH&ĐT Tiến Nhất
Tại Kho Bạc nhà nước tỉnh 13h30 đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015 và triển khai Kế hoạch năm 2016 của Bộ Tài chính  Vân Anh
Thứ 5, ngày 31/12/2015
Sáng Phòng họp 307
 
8h00, Nghe Thanh tra báo cáo 02 vụ khiếu nại kéo dài  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Mai Thức kiểm tra trường học xã Triệu Thượng, xã Hải Sơn Hồng Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc tại Ban QL Khu Kinh tế tỉnh Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị thuộc Khối Tài chính, Ngân hàng (chiều và tối) BTV
 HT Cục Thuế 16h đưa tin: Hội nghị tuyên dương tôn vinh các tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Mai Thức kiểm tra trường học tại xã Hải Sơn Hồng Hà
  Đưa tin: Họp thẩm định quy hoạch huyện đảo Cồn Cỏ Mỹ Hạnh
Thứ 6, ngày 01/01/2016
 

 
 
  Nghỉ Tết Dương lịch  
Kế hoạch công tác tuần của các Phòng
Phòng CNTT – TH - Tìm hiểu máy chủ CAS (để tích hợp người dùng SSO);
- Cài đặt chỉnh sửa giao diện mail Zimbra
- Chị Vân lập hồ sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Cam Lộ (Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Tổng hợp số lượng VB đi/đến qua mạng của các đơn vị
- Hướng dẫn a Hiếu cài đặt cấu hình cho các đơn vị xã, phòng ban cấp huyện
- Cập nhật nhiệm vụ Chính phủ giao
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập, phát hành Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân
- Cập nhật Thủ tục HC;
-  Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao
Phòng QL Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
- Hỗ trợ và phối hợp tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Thư viện tỉnh: website
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online, nâng cấp website; thuê server
- Tìm hiểu sử dụng phần mềm KTXH
- Xây dựng website Cồn Cỏ, Thư viện tỉnh