Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
 
    Quảng Trị, ngày 2  tháng 12  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 2/12
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Chiều Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với đoàn KOICA” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 03/12
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT tham gia các hoạt động hữu nghị hợp tác phát triển Việt - Hàn” BTV Tiến Nhất
BTV Vân Anh
Làm việc với Cục Ứng dụng CNTT GĐ Lê Châu Long
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 04/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT Nguyễn Quân Chính dự hội nghị tổng kết năm 2013 và kế hoạch năm 2014” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Thường vụ, CT và các PCT UBND huyện ĐaKrông về khoang định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác mỏ vàng tại A Bung” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 05/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị Tỉnh ủy” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 06/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị Tỉnh ủy” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Bảy, ngày 07/12
Sáng Dự họp đưa tin: “CT hoặc PCT TT Nguyễn Đức chính dự Đại hội Hội Từ thiện” BTV Hồng Hà
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH