Trang nhất » Lịch công tác

Lịch trực Tết dương lịch năm 2018

1. Lịch trực:

Thời gian Trực Lãnh đạo Viên chức
Thứ 2
01/01/2018
Sáng Lê Châu Long
0905140606
Dương Nguyễn Xuân Hiếu
0949550378
Chiều Lâm Công Tuấn
0914312112
Nguyễn Thị Vân
0982942757
 
2. Nhiệm vụ trực theo dõi các hệ thống:
- Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị; Hệ thống thư điện tử tỉnh; Hệ thống phần mềm QLVB&HSCV của tỉnh; Hệ thống QT-CHAT; Hệ thống Công báo tỉnh
- Trang Thông tin điện tử; Trang Công báo điện tử
- Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (02 hệ thống: Quảng Trị, VNPT Đà Nẵng)

3. Thời gian trực tại Trung tâm:
- Buổi sáng từ  07h00  đến 11h30;
- Buổi chiều từ 13h30  đến 17h00;