Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 28  tháng 10  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 28/10
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức chủ trì họp với các ngành liên quan về việc cho công ty Hưng Phát thuê cầu cảng số 1 Cửa Việt” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Đoàn chuyên gia của WB về đánh giá thực hiện dự án do Quỹ toàn cầu về khắc phục và giảm nhẹ thiên tai (Ngân hàng Thế giới) tài trợ ” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng đón Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào Việt” BTV Vân Anh
Chiều
 
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp GPMB QL1A tại UBND huyện Hải Lăng” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 29/10
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Ban Tôn giáo Tỉnh BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ 09” BTV Vân Anh
Thứ Tư, ngày 30/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT làm việc với các ngành về giao đất xây dựng: TT KHCN Quảng Trị, TT đào tạo và chuyển giao KHCN vùng Bắc Trung bộ và giao đất xây dựng Trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với UBND thị xã Quảng Trị về GPMB QL1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự hội nghị tổng kết dự án chăm sóc trẻ thơ tại Chi cục DS-KHH gia đình” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với các ngành về kinh phí cho điện chiếu sáng cho KKT TMĐB Lao Bảo” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưea tin: "PCT Nguyễn Hữu Dũng họp Phân ban hợp tác 2 nước Việt Nam - Lào" BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 31/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ chống dịch lở mồm long móng gia súc” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Ban quản lý KKT về đầu tư KCN Nam Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp và đưa tin: “CT dự Hội nghị của Phân ban hợp tác 2 nước Việt Nam - Lào” BTV Vân Anh
- Dự họp và đưa tin: “PCT Nguyễ Quân Chính kiểm tra công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Linh” BTV Tiến Nhất
- Dự họp và đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp xã giao đoàn Tổ chức Hòa bình và hữu nghị Hiroshima- Việt Nam” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 01/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT tiếp Tập đoàn DOHWA Kungwa” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính tiễn Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào Việt” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: "PCT Mai Thức làm việc với Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội" BTV Mỹ Hạnh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH