Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung CC, VC thực hiện
Thứ 2
08/4
S
 
  Đưa tin: Hội thảo khởi nghiệp trong thời đại công nghiêp 4.0 Đ/c Nhất
  Nghỉ phép Đ/c Vân Anh
C   Đưa tin: Rà soát các dự án GPMB – TĐC tại Khu kinh tế Đông Nam Đ/c Hạnh
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đ/c Nhất
Thứ 3
09/4
S p.
Thạch Hãn
Đưa tin: Họp BCĐ GPMB đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn Đ/c Hạnh
C p.
Thạch Hãn
14h, đưa tin: UBND tỉnh làm việc với Công ty CP Camimex; Làm việc với Đoàn A (Ctr riêng) Đ/c Nhất
p.
Thạch Hãn
14h, đưa tin: Họp nghe UBND thị xã Quảng Trị báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị Đ/c Hà
  16h30, đưa tin: CT làm việc với Công ty Phát điện 2 Đ/c Hạnh
 
Thứ 4 10/4
S   8h, đưa tin: Hội nghị trực tuyến giao ban Phi Chính phủ nước ngoài; 10h đưa tin Lễ viếng đ/c Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (NTLS QG Đường 9) Đ/c Hà
  Đưa tin: Kiểm tra chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Nhất
HT
Tỉnh ủy
8h, đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn A Đ/c Hạnh
C p.
Thạch Hãn
Đưa tin: Làm việc với Đoàn KTQP 37 về chuyển đổi rừng bàn giao cho địa phương quản lý Đ/c Nhất
  Đưa tin: Họp nghe Báo cáo đề án tái cơ cấu các tuyến vận tải cố định Đ/c Hạnh
Thứ 5
11/3
S P.
 Hiền Lương
8h, đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Quỹ Bảo vệ  môi trường Đ/c Nhất
  Đưa tin: Chỉ đạo công tác cổ phần hóa Đ/c Hạnh
Đông Hà 7h, đưa tin: Lễ meeting triển khai tháng hành động VSATTP Đ/c Hà
C   Đưa tin: Kiểm tra ĐGHC Vĩnh Ô và Linh Thượng Đ/c Nhất
Thứ 6
12/3
S TTVH Tỉnh 7h30, đưa tin: Lễ khai mạc “Ngày sách Việt nam” Đ/c Hà
p.
Hữu nghị
8h30, đưa tin: CT tiếp xã giao Đoàn công tác ĐSQ Ailen Đ/c Hạnh
  8h30 đưa tin: Lễ kỷ niệm 50 năm Hội Người mù Đ/c Hà
P.
 Hòa Bình
Đưa tin: Họp thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2018 Đ/c Nhất
C Sở NN&PTNT Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Văn phòng điều phối NTM TW Đ/c Nhất
Thứ 7
13/4
S   Đưa tin: Lễ kỷ niệm 50 năm trường ĐH KT Huế Đ/c Hà
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với các cơ quan TW về NTM tại Cam Lộ Đ/c Nhất