Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Thực hiện
Thứ 2
10/10
Sáng
 
  9h Họp TT LĐTT, TP, PP, KT, VP
  Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh thăm DN Khu thương mại La Bảo nhân ngày Doanh nhân VN 13/10 Đ/c Vân Anh
Chiều      
Thứ 3
11/10
Sáng   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh thăm Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân VN (từ ngày 10-12/2016) Đ/c Vân Anh; Tiến Nhất
  8h đưa tin: Giao ban công tác Mặt trận vag đoàn thể Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban QLDA BCC Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: CT làm việc với Công ty cao su  về tình hình SXKD 9 tháng và bàn việc hoán đổi đất (tại Công ty cao su) Đ/c Nhất
Thứ 4
12/10
Sáng   Đưa tin: CT kiểm tra Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão tại Cửa Việt, Cửa Tùng Đ/c Vân Anh
KS Sài gòn ĐH 7h30 đưa tin: Hội nghị đánh giá công tác giao rừng, khoán rừng giai đoạn 2005-2015 Đ/c Nhất
  Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Sở Y tế về các dự án đầu tư 2017 Đ/c Hà
Chiều Phòng họp 307 14h đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban QLDA 6 Đ/c Vân Anh
Thứ 5
13/10
Sáng Phòng họp 305 Họp bổ nhiệm lại PGĐ Trung tâm và Trưởng phòng QL Trang TTĐT Tất cả viên chức TT
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng kiểm tra việc giao đất của Công ty Đường 9 xanh Đ/c Nhất
Chiều KS
Hữu Nghị
14h đưa tin: Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân 13/10 Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: CT tiếp Hội đồng hương QT ở TP Hồ Chí Minh
  Đưa tin: Ban KTNS làm việc với Sở Công Thương Đ/c Hà
  Đưa tin: Công tác thống kê và thực hiện bồi thường thiệt hại theo QĐ 1880/QĐ-TTg Đ/c Nhất
Thứ 6
14/10
Sáng Nhà khách TU Đưa tin: Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên VN Đ/c Hà
Phòng 307 Đưa tin: Họp rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển Đ/c Nhất
  8h đưa tin: Hội thảo kỷ niệm 70 năm Ngày tiêu chuẩn Thế giới và 20 năm Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều Phòng họp 307 Đưa tin: Định hướng phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Đ/c Hà
  Đưa tin: Tổng kết công tác 10 thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP Đ/c Nhất
  Đưa tin: HN liên ngành giưũa LĐLĐ và Sở LĐTBXH tỉnh Đ/c Vân Anh
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang Bầu cử
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
- Cài đặt bản cập nhật website thông tin Việt Kiều cho Sở Ngoại vụ
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Liên hệ hợp đồng làm mạng LAN tầng 3 tòa nhà hành chính
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web Demo;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;