Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
30/12
S   Đưa tin: HNTT Chính phủ về KH phát triển KTXH (cả ngày) Hà (đt)
Hiếu (kt)
C   Dự hop HĐ thi đua khen thưởng VP GĐ Lê Châu Long
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính khảo sát ứng dụng các đề tài khoa học Hạnh
Thứ 3
31/12
S   Đưa tin: HNTT Chính phủ về KH phát triển KTXH Hà (đt)
Hiếu (kt)
  Đưa tin: HT về thực thi pháp luật trong BVQL NTD (Sở CT) Nhất
  Đưa tin: Khởi công các dự án điện gió tại Hướng Hóa Hạnh
C   Đưa tin Lãnh đạo UBND tỉnh đi thăm các đơn vị ngành tài chính, ngân hàng khóa sổ cuối năm
(- Phạm Mỹ Hạnh đưa tin hoạt động của CT và PCT Nguyễn Quân Chính
 - Trần Hồng Hà đưa tin hoạt động của PCT Hoàng Nam
 - Nguyễn Tiến Nhất đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng)
BTV
  Đưa tin: HNTT Bộ Tài chính (tại KBNN) Hạnh
Thứ 4
01/01
S   Nghỉ Tết Dương lịch  
  Trực Tết Dương lịch năm 2020 (cả ngày) - PGĐ Hiền: 
- Hiếu
Thứ 5
02/01
S   Đưa tin: HN tổng kết công tác công an năm 2019 Hạnh
  Đưa tin: HNTT triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng 2020 Hà (đt)
Hiếu (kt)
P Thạch Hãn Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với các ngành về dự án thủy điện Đakrông 5 Nhất
C   Đưa tin: HN về bình ổn giá thị trường Hạnh
P Hiền Lương Đưa tin: HNTT tổng kết BCĐ 138/CP Hà (đt)
Hiếu (kt)
Thứ 6
03/01
S   Đưa tin: HNTK công tác Lao động TBXH
  Đưa tin: Lễ ra quân ATGT Hạnh
Chi cục PTNT Đưa tin: Họp HĐ thẩm định sản phẩm OCOP tỉnh Nhất
C p Hòa BÌnh Đưa tin: Họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Nam Đông Hà Hạnh
TTHN tỉnh Đưa tin: Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban Tiếp công dân Nhất
  Đưa tin: HNTK ngành Văn hóa (KsMekong -14h); Chương trình Nối vòng tay nhân ái (19h30) Hạnh
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo
- cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH mới
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT