Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung VC thực hiện
Thứ 2
26/12
Sáng
 
  Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: HNTT Tổng kết công tác năm 2016 ngành NN&PTNT Đ/c Nhất
Chiều P 307 Đưa tin: Họp sơ kết tình hình triển khai công tác đền bù cho ngư dân vùng biển Đ/c Nhất
TTDVHN tỉnh Đưa tin: HNTT tổng kết công tác ngành Nội vụ Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Kiểm tra xử lý chất thải tại các bệnh viện do Ý tài trợ Đ/c Hà
Thứ 3
27/12
Sáng   Đưa tin: HN tổng kết Luật khiếu nại, Luật tố cáo Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Hội nghị phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng NTM Đ/c Nhất
  Đưa tin: HNTT tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh LLDBĐV Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: CT tiếp xúc cử tri tại Hải Ba Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Kiểm tra tình hình giao đất cho Công ty My Anh Đ/c Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra một số công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đ/c Mỹ Hạnh
Thứ 4
28/12
Sáng TTDVHN tỉnh Đưa tin: HNTT của Chính phủ với các địa phương Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Đại hội Hội Chưc thập đỏ tỉnh Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: HNTT của Chính phủ với các địa phương Đ/c Mỹ Hạnh
Thứ 5
29/12
Sáng   Đưa tin: HNTT của Chính phủ với các địa phương Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Hội nghị ngành Công an Đ/c Hà
Chiều
 
  Đưa tin: Kiểm tra tuyến đường thủy điện đi qua khu bảo tồn ĐaKrông Đ/c Hà
Thứ 6
30/12
Sáng Bộ CHQS tỉnh Đưa tin: Hội nghị QPAN Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Làm việc với các ngành quy hoạch vùng nguyên liệu dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đ/c Nhất
  Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Sở LĐTBXH Đ/c Hà
Chiều   Đưa tin: Họp BCĐ cải cách tư pháp Đ/c Hà
  Đưa tin: Trao Quyết định bổ nhiệm GĐ Sở GD-ĐT Đ/c Vân Anh
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web thử nghiệm
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;
- Tham gia góp ý  dự thảo VB QPPL của các Sở, ngành;
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang Bầu cử
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Liên hệ hợp đồng làm mạng LAN tầng 3 tòa nhà hành chính
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao