Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
30/3
S Họp tuần CB, VC TT
Đưa tin: HNTT với Bộ y tế Hạnh
C Đưa tin: HNTT về tăng cường giải pháp chống Covid trên địa bàn tỉnh
Thứ 3
31/3
 
S Đưa tin: HNTT về tháo gỡ khó khăn cho SXKD, giải ngân đầu tư công.. (P Hiền Lương) Hạnh
C    
Thứ 4
01/4
 
S Đưa tin: Kiểm tra các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19
Đưa tin: Kiểm tra và thăm các chốt BP khu vực Biên giới Nhất
C    
Thứ 5
02/4
  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương  
Thứ 6
03/4
S Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Sở Y tế và TT kiểm soát dịch bệnh CDC tại Trung tâm
C Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với Trung tâm quan trắc TNMT Nhất
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo        
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT