Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì
Thứ 2
24/10
Sáng
 
  Họp Trung tâm LĐTT, TP, PP, KT, VP
Chiều Ban Thi đua - KT 14h đưa tin: Họp Hội đồng giải thưởng Bùi Dục Tài Đ/c Vân Anh
Thứ 3
25/10
Sáng   Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Hà
  Đưa tin: HN liên ngành giữa LĐLĐ và BHXH tỉnh Quảng Trị Đ/c Nhất
 
  
Đưa tin: CT làm việc với Cục Thuế về kế hoạch thu NS năm 2017 Đ/c Vân Anh
Thứ 4
26/10
Sáng Phòng họp 305 Đưa tin: Họp nghe báo cáo kế hoạch rà phá bom mìn Khu Kinh tế Đông Nam Đ/c Mỹ Hạnh
Phòng khách Quốc tế 10h đưa tin: CT tiến đoàn Tổ chức Hòa bình Hữu nghị Hiroshima – VN Đ/c Vân Anh
Chiều   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn Xúc tiến đầu tư nước ngoài Đ/c Vân Anh
BHXH tỉnh Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với BHXH tỉnh Đ/c Hà
Thứ 5
27/10
Sáng Sở Công thương 8h đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Công thương Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều
 
     
Thứ 6
28/10
Sáng Hướng Hóa Đưa tin: Kiểm tra công tác GPMB – tái định cư dự án GMS Đ/c Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Họp HĐ thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Đ/c Nhất
Cam Lộ Đưa tin: Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đ/c Hà
Chiều Gio Linh Đưa tin: CT làm việc với UBND huyện Gio Linh Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: Hội thảo chuẩn đoán hình ảnh tại BV Đa khoa tỉnh Đ/c Hà
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang Bầu cử
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
- Cài đặt bản cập nhật website thông tin Việt Kiều cho Sở Ngoại vụ
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Liên hệ hợp đồng làm mạng LAN tầng 3 tòa nhà hành chính
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web Demo;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;